תקשור עם המלאך יקותיאל

דף הבית >> מאמרים ותקשורים >> תקשור עם המלאך יקותיאל

תקשור עם המלאך יקותיאל

4.10.2012


מטרת התקשור - המלאך יקותיאל מזכיר לנו להשתמש בכוח בורא הכל על ידי המשפט "קדוש קדוש קדוש אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו"ידע שהיה עמנו, ידע שכבר למדנו וזנחנו.


שבעה מלאכים: מטטרון מיכאל , גבריאל, אוריאל, רפאל, יקותיאל  ועזריאל עובדים עם

י-ה-ו-ה, אחד מתפקידיהם הוא לטהר את כדור הארץ ואת האנושות.

למלאכים יש כעין כתר מעל הראש ובמרכזו אותיות השם יהוה והמילים "קדוש קדוש קדוש ה' מלוא כל הארץ כבודו".

באנרגייה של המשפט הזה הם מטהרים מכל אנרגיה שלילית מהקטרוגים של השטן ומכל אנרגיה שלילית של ישויות החושך.

כשאנו פונים ומבקשים את האנרגייה קדוש... המלאכים מורידים אותה אלינו בצורת מגן דוד המכיל את האנרגיה הזו.האנרגיה עוטפת אותנו באור הגדול של הבורא ואנו מוגנים. מכל מי שאינו באור אלא בחושך.

זה אור הבורא שנזרע באחת ואין מי שיעיז להתקרב אל אותו אדם שהאנרגיה של המשפט הזה עוטפת אותו.

יקותיאל בא להעיר ולהאיר את דרכנו כדי שנשתמש בכוח המשפט, נבקש יותר על עם ישראל מפני כל מי שמנסה לפגוע או לקטרג עלינו. נשלח מגן דוד גדול המוכב ומכיל את מילות המשפט קדוש... מקיף את כל ארץ ישראל להגנה .


מקרים בתנך בהם נעשה השימוש באנרגית קדוש קדוש.... א. יקותיאל עזר ליוסף בכלא, הוא הגן עלין מכל מי שניסה לפגוע בו.


המקרה עם בלעם, זו האנרגיה הזו של יקותיאל: קדוש קדוש קדוש אדני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. היא עצרה את בלעם ולא נתנה לו לקלל את ישראל.


בכל מלחמות ישראל מלאכים אלה מורידים את האנרגיה של הקדוש וכך מצילים אותנו.


בתורה כתוב שאנו עם של קדושים, ולא סתם, כאשר אנו מטהרים האנרגיה הזו יורדת ושומרת.

יש להזכיר לעם שהאנרגיה הזו קשורה בו, ולכן אתם יכולים לבקש מיקותיאל להוריד את האנרגיה ולבקש שתגן. וגם כדי כדי לקרב את העם אל הבורא, לא סתם מתפללים וקוראים את המשפט קדוש... ביום הכיפורים, האנרגיה ממלאה את בתי הכנסת ומשם מתפשטת אל הארץ כולה, מקרבת את הלבבות בין בני האדם אל בוראם.

כאשר אנו תוקעים בשופר, התדר מוריד את האנרגיה ומביא אותה אל כל מי ששומע, את התקיעה. וכך מזכיר לנשמות את היותן עם קדושים אשר עליהן להתחבר אל קדושת השם בכל מעשיהם, כונותיהם ומחשבותיהם.

במעמד הר סיני היתה האנרגיה הזו מקיפה את ההר ויורדת את העל כולו, יכולים אתם לחוש באנרגייה שממלאת את החדר הזה. היא משפיע אל העין השלישית שלכם.

אם אתם רוצים הגנה מהטילים, שאתם חוששים מהם, הרי אנרגיה זו יכולה לעשות הגנה ומסך גדולים מאד.

מלאכי ארגמן גם הם מחוברים באנרגיה הזו, גם המלאך עזריאל, שסוזנה הזכירה, הם פועלים בצוותא לטהר את נשמותיכם. אנחנו נבקש ממשרתי ה' לעזור לנו להביא ולהוריד את האנרגיה קדוש קדוש על עם ישראל כולו.

למלאכים אלו אין שם מאחד כי הם עושים המון דברים נוספים, אבל יחדיו עוצמתם גובלת באין סופיות ובאור השם שהם מסוגלים להכיל ולהוריד על האנושות כולה. הם עובדים כמקשה אחת עם המלאך מטטרון שקשור מאד לאוכלוסיית כדוה"א הזה. הם תורמים בצורה שווה, לכן אין היררכיה ביניהם באשר לתפקידם זה של הורדת האנרגיה האין סופית של השם.

להגן על מנת לטהר אותו מכל פגע ומככל ישות ת שלילית שקיימת.

כשאנו לוחשים את הפסוק הוא מגרש אף את המקטרג הראשי ומוגנים אנו מכל אנרגיה שלילית, ומכל ישות שלילית שקיימת ומנסה לפגוע בנו.

יקותיאל מברך את כולם הוא יודע את הרצון העז שלנו לעזור, אנרגיית חנוך היא שמשכה אותו אלינו היום כדי לפתוח ולחזק את הדברים שאנו כבר יודעים אך לא תמיד משתמשים.

הוא מבקש שנשתמש באנרגיה לעזור לעם ישראל ולאנושות כולה.

גם כשמרים עמדה ושמרה על משה בתיבה הייתה האנרגיה הזו שם ושמרה. היא הגנה והצילה אותו.

אין סוף לנפלאות השם ועדים אתם יום יום שעה שעה, על כן קיים הקשר הישיר בין צבא השמים לבינכם כל הזמן ועליכם להשתמש בו ולבקש והדברים יענו ויעשו, קדוש ....

מילת המפתח היום היא: הטהרות ריגשית נפשית ופיזית.


היו מבורכחם