היסטוריית אור המגן דוד

דף הבית >> היסטוריית אור המגן דוד
במקורות נזכר היעוד של העם ב ישעיהו מ"ב פסוק ו': "אני ה' קראתיך בצדק ואחזק בידך ואצרך ואתנך לברית עם לאור גויים". ישעיהו מ"ט פסוק ו': "ונתתיך לאור גויים להיות ישועתי". באור הכוונה לאור אותה אנרגיה חיים שמקורה באהבת האל.

אנרגית אור מגן דוד או הרייקי היהודי קשורה בעקדת יצחק, יציאת מצרים, במעמד מתן תורה בהר סיני, הקמת אוהל מועד והכנסת ארון הברית, בעבודת הכוהנים והלווים בבית המקדש, וכיום בריפוי נפשי, פיזי ואיזון אנרגטי, שיפור איכות החיים ובהתפתחויות של עם ישראל.
 
התורה והתהילים הינם קודים שפוענחו רק בחלקם וידועים לנו. בתורה ובתהילים קיים כל  הנחוץ לרפואה שלמה לעצמנו ולאחרים. הקודים פשוטים ובנויים מאותיות, מילים, משפטים וסמלים. הקודים מכילים אהבה אין סופית המוענקת מאלוהי ישראל לכל הברואים. כל הנאמר להלן נמסר על ידי מדריכים רוחניים ביהדות:
         
אור מגן דוד – הרייקי היהודי קשור במהות של בני ישראל, בצפנים של התורה וספר תהילים. אברהם אבינו היה העברי הראשון שנחנך לאנרגיה ולרזי האמונה ביהדות בזמן עקדת יצחק. משה רבנו נחשף לאנרגיה באירוע של הסנה הבוער באש, האש הינה אור מגן דוד ולכן הסנה הבוער לא אוכל. משה ידע את סוד עוצמת האנרגיה והוא נעזר בה בעשר המכות, בהופעתו לפני פרעה ובחציית ים סוף. במלחמתו בעמלק הוא העביר אנרגיה לשדה הקרב בזמן שהרים את ידיו כלפי מעלה. תקיעת השופר ביריחו הורידו את אור המגן דוד שהביאו לנפילת החומות.
         
במעמד הר סיני, מתן תורה, האור הגדול והאנרגיות שהקיפו את כל העם קשורות באנרגיה אור מגן דוד. עמוד האש והענן שהובילו את בני ישראל במדבר הם בטויים לאנרגיה זו. כמו כן בהקמת אוהל מועד והכנסת ארון הברית כיסו אנרגיות אלו את כל האזור. כל בני ישראל  קודשו לקודים האנרגטיים והרוחניים כמו: מגן הדוד והמנורה במעמד זה, והם קיימים בנו עד היום. הכהן הגדול התחבר באמצעות ארון הקודש לאנרגיות אור מגן דוד - הרייקי היהודי בתפילותיו.
         
דוד המלך בנגינתו בנבל הוריד את האנרגיה של אור המגן דוד וכך ריפא את שאול המלך והביא להתעלות בסביבתו.

משה רבנו הוא שהעביר את סודות החניכה והאנרגיה של אור המגן דוד – הרייקי היהודי לאהרון הכהן והאחרון העביר אותם לכהן הגדול שאחריו. הכהן הגדול הוא שחנך את בני ישראל לאנרגיה כדי שיוכלו לרפא את עצמם ובני משפחותיהם ולהעלות את הרמה האנרגטית  של עם ישראל כולו ושל כל שנים עשר השבטים.
         
כיום האנרגיה של אור המגן דוד עוזרת לבני האדם בריפוי, איזון והתפתחות רוחנית ומחברת אותם לשורשים הטבועים בהם. בהתחברות לאנרגיה אנו ממשיכים את חוט הברית מימי אבותינו למימוש יעוד העם ע"י תהליכי היטהרות של כל אחד מהפרטים, במימוש היעוד העצמי לגאולה עצמית וכך לגאולה של העם כולו בדרכים של אור ואמת.
.